Конкурс проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2018 роціДепартамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2018 році

 

Конкурс проводиться відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) та розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 01 квітня 2016 року № 182 «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету».doc«Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету».

Пріоритетні соціальні завдання, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти громадських організацій та творчих спілок:

1.Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді.

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів, концертів, та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою забезпечення:

1.1. формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і у молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризація української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності;

1.2. виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України;

1.3. посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді;

1.4. залучення молоді до організації та проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня Соборності, Дня пам’яті героїв Крут, Дня пам’яті та примирення, Дня молоді, Дня Конституції, Дня незалежності, Дня Державного Прапора, Дня захисника України, Дня гідності та Свободи інших державних свят, визначних та пам’ятних дат;

1.5. підтримка ініціатив молоді та її іноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення;

1.6. формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища.

2.Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Види діяльності:

проведення акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, наметових таборів, походів, зборів-походів ті інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою забезпечення:

2.1. підвищення рівня здоров’я, молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

2.2. сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей; формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі;

2.3. забезпечення репродуктивного здоров’я молоді; популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності.

3.Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості і самозайнятості молоді).

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, конференцій, форумів та інших заходів;видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою:

3.1. формування усвідомлених мотивів молоді щодо вибору певного виду діяльності, що забезпечить задоволення її матеріальних і духовних потреб;

3.2. сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі;

3.3. залучення молоді до волонтерської діяльності;

3.4. формування та реалізація механізму підвищення рівня зайнятості молоді шляхом сприяння її працевлаштуванню, стажуванню на робочих місцях та залученню до суспільно значущої діяльності як способу забезпечення вторинної зайнятості.

Реалізація проекту повинна здійснюватися на території Чернігівської області, в період з січня до грудня 2017 року.

Для участі у конкурсі допускаються проекти, розроблені та подані громадськими організаціями та творчими спілками, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку не пізніше, ніж за два роки до оголошення конкурсу.

Конкурсні проекти повинні охоплювати більш як половину районів області та/або забезпечити участь у проекті осіб з більш як половини районів області.

Орієнтовний загальний фінансовий фонд конкурсу становить 172 тис. гривень, з них:

-на підтримку проектів молодіжних, дитячих громадських організацій та студентського самоврядування, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді та формування громадянської позиції орієнтовно планується 100 тис. гривень. Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту, що подається для участі у конкурсі, становить 30 тис. гривень;

- на підтримку проектів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового та безпечного способу життя орієнтовно планується 50 тис. гривень. Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту, що подається для участі у конкурсі, становить 10 тис. гривень;

- на підтримку проектів, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді орієнтовно планується 22 тис. гривень. Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту, що подається для участі у конкурсі, становить 5 тис. гривень.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75% вартості проекту. Решта 25 % необхідного обсягу фінансування проекту мають бути забезпечені громадською організацією (творчою спілкою) у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплати вартості оренди приміщення, техніки, обладнання і т.д.

Для участі у конкурсі громадські організації та творчі спілки повинні подати конкурсну пропозицію, складену державною мовою.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, затвердженою розпорядженням голови від 01 квітня 2016 року № 182 «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету»;

2) копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);

3) копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проекту, за формою, затвердженою розпорядженням голови від 01 квітня 2016 року № 182 «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету»;

5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) проекту;

6) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Проект та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

При плануванні видатків також слід враховувати, що проекти мають бути орієнтовані на рівний доступ в них жінок і чоловіків, у тому числі щодо отримання та поширення будь-якої інформації у молодіжному середовищі.

З метою сприяння соціальній адаптації молоді з числа переселенців при плануванні проектів передбачати їх залучення до організації та проведення тематичних заходів.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Прийом конкурсних пропозицій здійснюється Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації щодня (крім вихідних і святкових днів) з 10.00 до 16.00 год. 
(м. Чернігів, пр. Миру, 14, к. 413, 
тел. 674514, e-mail: dsms_post@cg.gov.ua).

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення до 20 червня 2017 року.

Конкурс буде завершено протягом 15 днів після затвердження обласного бюджету на 2018 рік.

У разі визнання проекту переможцем Конкурсу кошторис витрат має бути доопрацьований громадською організацією з урахуванням діючих на момент затвердження кошторису норм та нормативів, цін та тарифів, а також з дотриманням принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.

З метою громадсько-патріотичного виховання 18 квітня в ЗОШ № 5 відбулася зустріч з волонтеркою, учасницею АТО, представницею Товариства сприяння оборони України Савчак Т.В. Зустріч проходила з учнями 9-11-х класів. Тетяна Валентинівна провела лекцію з тактичної медицини на тему "Огляд тактичної аптечки". У ході зустрічі вона ознайомила дітей з індивідуальною аптечкою бійця, її вмістом. Тетяна Валентинівна розповіла про найважливіші моменти надання домедичної допомоги військовослужбовцям у ході бойових дій та наочно продемонструвала засоби медичної допомоги під час кровотечі, зупинці дихання, тілесних травмах з використанням джгуту, шин, декомпресійної голки, гемостатичних засобів. У ході зустрічі учні набули корисні знання з надання першої допомоги, яка може бути корисною в повсякденному житті.

Учні ЗОШ № 5 ознайомилися з тактичною медициноюУчні ЗОШ № 5 ознайомилися з тактичною медициноюУчні ЗОШ № 5 ознайомилися з тактичною медициноюУчні ЗОШ № 5 ознайомилися з тактичною медициноюУчні ЗОШ № 5 ознайомилися з тактичною медициноюУчні ЗОШ № 5 ознайомилися з тактичною медициноюУчні ЗОШ № 5 ознайомилися з тактичною медициноюУчні ЗОШ № 5 ознайомилися з тактичною медициноюУчні ЗОШ № 5 ознайомилися з тактичною медициною

Традиційно напередодні Великоднього свята в учнів загальноосвітньої школи №10 дуже багато турбот. Цього року маленькі друзі 3-Б класу разом з мамами знову зібрались у своїй творчій майстерні. Спочатку наповнили серця та простір радістю, миром через притчі із «Книги Життя», вірші, легенди та пісні про Світле Воскресіння. А потім відбулася справжня магія.

Мама-майстриня, Гартович Лідія Сергіївна, повела всіх присутніх: і дітей, і батьків, і вчителів, стежками Великоднього дивосвіту.

Запалали свічки, запахло воском, заблищали писачки  і біле яєчко поступово стало вбиратися в  різні кольори: сонця, неба, землі. Писачки виводили, розтопленим воском, різніорнаменти та символи, що розповідали присутнім про внутрішній світ свого господаря і викликали шанобливе ставлення до традицій українського народу.

На маленькій дитячій долоньці заговорило яєчко про щасливе життя. Засяяли дитячі посмішки. Засвітилися материнські серця радістю й любов'ю. Ще на один щабель до успіху піднялася наша «школа-родина».

 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Великодній дивосвіт у ЗНЗ №10

Великодній дивосвіт у ЗНЗ №10

Великодній дивосвіт у ЗНЗ №10

 

№ з/п

Зміст роботи

Дата і місце проведення

Відпові-дальний

1

Підготовка довідки по результатам державної атестації комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр № 1» Чернігівської міської ради Чернігівської області

Протягом тижня

УО

2

Підготовка до наради керівників ЗНЗ, завідувачів ДНЗ та заступників з навчально-виховної роботи ЗНЗ

Протягом тижня

УО

Підсумки атестації педагогічних працівників та керівних кадрів навчальних закладів
м. Чернігова

Протягом тижня

УО

4

Підготовка довідки на колегію управління освіти Чернігівської міської ради «Про стан дотримання вимог чинного законодавства в питаннях проведення атестації педагогічних та керівних кадрів»

Протягом тижня

УО

5

Проведення тижня педагогічної майстерності учителів фізики в загальноосвітніх навчальних закладах

18.04.-21.04.

МЦ

Проведення навчально-польових зборів з учнями 11 класу шкіл міста

18.04.-21.04.

МЦ

Фестиваль-огляд «Джерело батьківських знань» з кращого досвіду  з організації просвіти батьків

18.04.-20.04.

МЦ

МЦ

8

Ремонт сходів ганку

18.04.-21.04.

ДНЗ №26

УО

9

Робота електриків по заявках (ДНЗ)

Протягом тижня

УО

10

Випробування і ремонт системи опалення (ЗНЗ №20,2)

Протягом тижня

УО

11 

Зварювальні роботи по заміни труб системи водогону

18.04.

ДНЗ№74

УО

12

Прокладання повітряної лінії (160 метрів) та підключення електропостачання від школи №27 до гаража

18.04.

ЗОШ №27

УО

13

Комплектація дошкільних навчальних закладів дітьми

Протягом тижня

УО

14

Аналіз відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів

Протягом тижня

УО

15

Засідання ініціативних груп соціальних педагогів ЗНЗ з проблем:

1) «Збереження психологічного здоров’я соціальних педагогів та профілактика синдрому професійного вигорання»;

2) «Соціально-педагогічний тренінг як метод профілактики статевих девіацій в сучасному молодіжному середовищі»

19.04.

10.00

Ліцей №16

ЗНЗ №4

12.00

МЦ

16

Зварювальні роботи у зв’язку з ремонтом огорожі та воріт.

19.04.

ЗНЗ №27

УО

17 

Прокладання повітряної лінії (160 метрів) та підключення електропостачання від школи №27 до гаража

19.04.

ЗНЗ №27

УО

18

Семінар-практикум учителів російської мови «Викладання російської мови в школах з українською мовою навчання відповідно до вимог Держстандарту»

20.04.

15.00

ЗНЗ №30

МЦ

19 

Семінар для музичних керівників ДНЗ

20.04.

ДНЗ №43

МЦ

20

Проведення фіналу Чемпіонату  з інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!» серед школярів міста

20.04.

15.00

ЗНЗ №5

МЦ

21

Зварювальні роботи у зв’язку з ремонтом огорожі

20.04.

ЗНЗ №24

УО

22

Прокладання повітряної лінії (110 метрів) електропостачання відновлення зовнішнього освітлення.

20.04.-21.04.

ЗНЗ №29

УО

23 

Підключення ліхтарів на стовпах

20.04.

ЗНЗ №29

УО

24

Інструктивно-методична нарада шкільних бібліотекарів «Основні напрямки та проблеми  в плануванні роботи шкільної бібліотеки»

21.04.

10.00

МЦ

МЦ

25

Міський фестиваль-конкурс дружин юних пожежників (ДЮП)

22.04.

10.00

Центр національно-патріотичного виховання молоді

МЦ

26

Доставка піску в дошкільні навчальні заклади

Протягом тижня

УО

27 

 Виконання малярських робіт (ДЮСШ №1, ДНЗ №37,60,64)

Протягом тижня

УО

Протягом 12-14 квітня в шкільному музеї «Доблесті та слави Чернігівщини» Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 для вихованців ДНЗ № 70 (4 групи) та учнів 1-В,1-Г,4-А,4-Б, 5-Б цього навчального закладу відбувались «Космічні свята»: «Небо чекає на тебе» та «Юрій Гагарін у нашому місті».

Музейні активісти із 4-А та 4-Г класу (Анна Бояриня, Марія Шепель, Олександра Білецька) та із 7-Б (Ольга Дядечко, Поліна Трущенкова) підготували цікаві загадки від Космознайки, у віршованій формі розповіли про наш Всесвіт, пригадали про політ першого космонавта та його приїзд до міста Чернігова. Спочатку була тренувальна розминка, а потім присутніпрослухали цікаву розповідь екскурсовода про льотчиків-космонавтів, що навчалися у нашому місті до 1997 року.

Організатори свят упевнені, що 19 листопада цього року буде продовження цікавої зустрічі. Це деньколи Леонід Каденюк - перший космонавт незалежної України - звершив свій політ на шатлі «Колумбія». У музеї ЗНЗ №29 чекають на дітей з садочків та шкіл міста! Завжди раді бачити гостей у шкільному музеї.

«Космічні свята» для вихованців ДНЗ та учнів ЗНЗ № 29«Космічні свята» для вихованців ДНЗ та учнів ЗНЗ № 29«Космічні свята» для вихованців ДНЗ та учнів ЗНЗ № 29«Космічні свята» для вихованців ДНЗ та учнів ЗНЗ № 29«Космічні свята» для вихованців ДНЗ та учнів ЗНЗ № 29«Космічні свята» для вихованців ДНЗ та учнів ЗНЗ № 29

Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаємо Вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя!

ЗНЗ № 19 вітає всіх з Великодніми святами!ЗНЗ № 19 вітає всіх з Великодніми святами!ЗНЗ № 19 вітає всіх з Великодніми святами!ЗНЗ № 19 вітає всіх з Великодніми святами!ЗНЗ № 19 вітає всіх з Великодніми святами!ЗНЗ № 19 вітає всіх з Великодніми святами!ЗНЗ № 19 вітає всіх з Великодніми святами!

Великодні свята в ЗНЗ №10Традиційно напередодні Великоднього свята в учнів загальноосвітньої школи №10 дуже багато турбот. Цього року маленькі друзі 3-Б класу разом з мамами знову зібрались у своїй творчій майстерні. Спочатку наповнили серця та простір радістю, миром через притчі із «Книги Життя», вірші, легенди та пісні про Світле Воскресіння. А потім відбулася справжня магія.

Мама-майстриня, Гартович Лідія Сергіївна, повела всіх присутніх: і дітей, і батьків, і вчителів, стежками Великоднього дивосвіту.

Запалали свічки, запахло воском, заблищали писачки  і біле яєчко поступово стало вбиратися в  різні кольори: сонця, неба, землі. Писачки виводили, розтопленим воском, різні орнаменти та символи, що розповідали присутнім про внутрішній світ свого господаря і викликали шанобливе ставлення до традицій українського народу.

На маленькій дитячій долоньці заговорило яєчко про щасливе життя. Засяяли дитячі посмішки. Засвітилися материнські серця радістю й любов'ю. Ще на один щабель до успіху піднялася наша «школа-родина».

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Великодні свята в ЗНЗ №10Великодні свята в ЗНЗ №10Великодні свята в ЗНЗ №10Великодні свята в ЗНЗ №10Великодні свята в ЗНЗ №10Великодні свята в ЗНЗ №10

Вітаємо наших призерів!15 квітня 2017 року в м. Ірпінь відбувся Відкритий Чемпіонат Київської області зі спортивного орієнтування. Близько 240 чоловік з 8 областей України та м. Києва взяли участь у змаганнях. Чернігівську область представила команда Центру туристсько-оздоровчої та виховної роботи з дітьми і молоддю.

Почесне ІІ місце в особистому заліку кожен у своїй віковій групі посіли Слісаренко Тарас та Коваль Марія (учні СЗОШ №1). 

Збірна Центру ТОВРДМ у загальнокомандному заліку посіла ІІІ місце. Вітаємо наших призерів!

Вітаємо наших призерів!Вітаємо наших призерів!Вітаємо наших призерів!Вітаємо наших призерів!Вітаємо наших призерів!Вітаємо наших призерів!

Перед Великодніми святами у холі ЗСШФМП №12 вперше «зацвіло» Писанкове дерево. Крашанки, писанки та  інші неодмінні атрибути українського Великодня  виготовили учні різних класів школи.

Така акція відбуватиметься тепер щороку, даруючи господарям та гостям нашої школи  гарний настрій та добру енергетику найвеличнішого християнського свята.Великодень у ЗСШФМП №12Великодень у ЗСШФМП №12Великодень у ЗСШФМП №12

Виставка великодніх поробок " Земля України Великдень стрічає" у ЗНЗ № 29Виставка великодніх поробок " Земля України Великдень стрічає" у ЗНЗ № 29Виставка великодніх поробок " Земля України Великдень стрічає" у ЗНЗ № 29