Літні табори з денним перебуванням , що діятимуть при школах з 1 по 21 червня насичені культурно-розвивальною програмою. Відповідно до плану роботи 2 червня діти СЗОШ №2 відвідали телеканал «НовийЧернігів» та познайомилися з особливостями роботи журналістів. Не секрет, що багато дітей мріють стати телезірками, а ця зустріч розкрила професійні таємниці та наблизила дітей до мрії. Велика вдячністьжурналістам телеканалу за позитивні емоції, цікаві розповіді та натхнення.

Цікаве літо в пришкільному таборі «Промінь» при СЗОШ №2Цікаве літо в пришкільному таборі «Промінь» при СЗОШ №2Цікаве літо в пришкільному таборі «Промінь» при СЗОШ №2

Для реєстрації перейдіть за посиланням: https://reg.isuo.org/preschools 

Реєстрація в ДНЗ

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

 17  березня 2016 р.

№ 78

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей

до дошкільних навчальних закладів міста Чернігова

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальна міська електронна реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова, здійснюється з метою:

-забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах міста Чернігова; 

-спрощення процедури обліку дітей до вступу у дошкільні навчальні заклади міста Чернігова;

-забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

-забезпечення доступу до інформації про дошкільні навчальні заклади, що є у комунальній власності територіальної громади міста Чернігова;

-запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у дошкільні навчальні заклади міста;

-здійснення обліку дітей, які мають відвідувати дошкільні навчальні заклади міста Чернігова.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-загальний міський електронний реєстр дітей до дошкільних навчальних закладів (далі Реєстр) – єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати дошкільні навчальні заклади та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;

-держатель Реєстру – управління освіти Чернігівської міської ради; 

-адміністратор Реєстру – Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, що відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі;

-реєстратор – особа, уповноважена держателем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Положенням;  

-заявник – особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.

II. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДІТЕЙ, ЯКІ БУДУТЬ ВІДВІДУВАТИ ДНЗ

 

2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

2.2. Внесенню до заявки підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:

а) про дитину: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; серія та номер свідоцтва про народження; адреса проживання дитини; інформація про пільгову категорію (за наявності); навчальний заклад, який має відвідувати дитина; диспансерний облік (напрямок обліку); група за віком; бажаний рік вступу до дошкільного навчального закладу.

б) про батьків: прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;  адреса проживання батьків; контактні дані (телефон, електронна адреса).

       2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади reg.isuo.org батьками або особами, які їх замінюють, чи відповідальною особою у дошкільному навчальному закладі. На сайті заява заповнюється в електронному вигляді. Після реєстрації інформація, що подана в заяві, опрацьовується відповідальною особою у дошкільному навчальному закладі.

Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Прийнята» та присвоюється порядковий номер в реєстрі відповідно до дати та часу обробки заявки.

Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану з заповненням заяви, а також  надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

2.4. Заявник несе персональну відповідальність за надану інформацію в реєстраційній карточці.

2.5.  Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня поточного року.

2.6. Батьки, або особи, які їх замінюють, мають право подати заявку лише в один дошкільний навчальний заклад.

2.7. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

-на підставі зарахування дитини до дошкільного навчального закладу;

-у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до дошкільного навчального закладу та переліку документів, визначені цим Положенням;

-у разі вікової невідповідності;

-у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження, місця реєстрації).

2.8. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

 

III. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється  керівником відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (березень-серпень) поточного року та протягом року для інших вікових груп у відповідний дошкільний навчальний заклад.

У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних. 

3.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника буде відправлене електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

3.3. У разі відсутності електронної адреси про зміну статусу заявнику буде повідомлено у телефонному режимі.

3.4. При отриманні статусу «Видано направлення» батькам повідомляється, що у дошкільному закладі визначено вільне місце для їхньої дитини.

3.5. У разі встановлення статусу «Отримано направлення» заявник зобов’язується протягом 30 календарних днів подати керівнику ДНЗ усі необхідні документи для зарахування, передбачені п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305 (зі змінами):

-заява батьків або особи, яка їх замінює;

-медична довідка про стан здоров'я дитини (ф. № 026/о);

-довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

-свідоцтво про народження;

-для пільгової категорії-документ, що підтверджує наявність пільги.

3.6. Прийом дітей до ДНЗ (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305 (зі змінами), при наявності висновку психолого-медико-педагогічної консультації м. Чернігова або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування з приводу туберкульозу), направлення управління освіти Чернігівської міської ради та пакету документів, передбачених п. 3.5. Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.

3.7. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, батькам або особам, які їх замінюють може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ.

3.8. У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ та відмови батьків від іншого запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць.

3.9. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише при наявності вказаного статусу «Видано направлення», «Отримано направлення».

3.10. Першочергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:

-діти військовослужбовців;

-діти військовослужбовців військових прокуратур;

-діти учасників бойових дій;

-діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків;

-діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;

-діти батьків-інвалідів І групи;

-діти працівників дошкільних закладів у разі виходу на роботу;

-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-діти, які перебувають під опікою чи в прийомних сім`ях;

-діти з багатодітних сімей;

-діти із сімей, де є двоє і більше дітей, одна дитина яких вже відвідує дошкільний заклад.

3.11. Позачергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:

-діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.12. Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ у попередньому році, будуть забезпечені в наступному році відповідно до черговості в Реєстрі з врахуванням дати реєстрації.

3.13. Реєстратор вносить у реєстр дату зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано».

3.14. Керівники ДНЗ щомісячно (30 числа поточного місяця) подають звіт про кількість вільних місць відповідно до вікових груп.

3.15. Інформацію про наповнюваність (комплектацію груп на 01 вересня подається керівником ДНЗ на вимогу управління освіти у лютому поточного року.

 

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО РЕЄСТРУ

 

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України Про захист персональних даних має лише держатель Реєстру та реєстратор, який  використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе відповідальність за збереження інформації та захист персональних даних заявника.

4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на сайті електронної реєстрації в дошкільний навчальний заклад   reg.isuo.org та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, прізвище, дату та час подання заявки, рік народження, наявність пільги та рік вступу.

 

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру reg.isuo.org відбувається на безоплатній основі.

5.2. Особи, винні у порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                          В. Е. Бистров

1 червня 2017 року відбулося урочисте відкриття пришкільного табору "Мрія" нашої школи. Незмінний начальник табору Рудник Галина Федорівна.

 

Урочисте відкриття пришкільного табору "Мрія" у ЗНЗ №33Урочисте відкриття пришкільного табору "Мрія" у ЗНЗ №33Урочисте відкриття пришкільного табору "Мрія" у ЗНЗ №33

 

Ось і промайнув навчальний рік. Гуртківці Чернігівського міського Центру туристсько-оздоровчої та виховної роботи з дітьми і молоддю вирішили відсвяткувати це, занурившись у туристичну атмосферу табору «Під вітрилами». Місцем зустрічі була обрана навчально-оздоровча туристична база Центру ТОВРДМ «Вчитель» у с. Ладинка, що знаходиться на березі річки Десна.

Для гуртківців підготували цікаву та змістовну програму, яка отримала назву пригодницький квест «Деснянський вітер». Квест проходив протягом трьох днів (з 27 по 29 травня) та включав понад 50 завдань, такі як: орієнтування, смуга перешкод, конкурс кухарів, веслування на байдарці, пісні біля вогнища, різноманітні інтелектуальні та ігрові конкурси.

Туристичний зліт залишив у всіх учасників яскраві враження та позитивні емоції, адже активний відпочинок – це здоров’я, цікаве проведення часу, нові пригоди та перемоги. 

Пригодницький квест «Деснянський вітер» на навчально-оздоровчій туристичній базі Центру ТОВРДМ «Вчитель» у с. ЛадинкаПригодницький квест «Деснянський вітер» на навчально-оздоровчій туристичній базі Центру ТОВРДМ «Вчитель» у с. ЛадинкаПригодницький квест «Деснянський вітер» на навчально-оздоровчій туристичній базі Центру ТОВРДМ «Вчитель» у с. Ладинка

Урочисте відкриття відпочинкової зміни у пришкільних таборах містаУрочисте відкриття відпочинкової зміни у пришкільних таборах містаУрочисте відкриття відпочинкової зміни у пришкільних таборах містаУрочисте відкриття відпочинкової зміни у пришкільних таборах містаУрочисте відкриття відпочинкової зміни у пришкільних таборах містаУрочисте відкриття відпочинкової зміни у пришкільних таборах містаУрочисте відкриття відпочинкової зміни у пришкільних таборах містаУрочисте відкриття відпочинкової зміни у пришкільних таборах міста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 червня у Літньому театрі відбулася загальноміська урочиста лінійка відкриття пришкільних таборів з денним перебуванням та святковий концерт до Міжнародного дня захисту дітей. Стартувала відпочинкова зміна у 34 пришкільних таборах, які працюють на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста.  З 1 по 21 червня понад 2000 дітей змістовно та з користю проведуть час під наглядом досвідчених педагогів. На юних відпочивальників чекають змістовні виховні та розважальні заходи, цікаві екскурсії та зустрічі, конкурси, вікторини та змагання. 1973 дитини пільгових категорій харчуватимуться за кошти міського бюджету. Для цього виділено 967000 грн. (35 грн. в день на одну дитину). На базі пришкільних таборів з денним перебуванням організована робота 9 мовних таборів у СЗНЗ № 1, 2, 36, ліцеїв № 15, № 22, ЗНЗ № 35, 19, колегіуму № 11, а також у гімназії №31 працює літня школа хореографії.