До уваги!

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 23 внесені зміни в Постанову Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування".

Для ознайомлення.

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 23 березня 2011 р. N 373

Київ

   Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладівдошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 23 ( 23-2018-п ) від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }  

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 88 ( 88-2014-п) від 25.03.2014 N 23 ( 23-2018-п ) від 11.01.2018 }

     З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

1. Установити надбавку в граничному розмірі 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), але не менше 5 відсотків, педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших  установ і закладів незалежно від їх підпорядкування. { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 88 ( 88-2014-п ) від 25.03.2014; в редакції Постанови КМ N 23  ( 23-2018-п ) від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }

 

Розмір надбавки встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці. { Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 88 ( 88-2014-п ) від 25.03.2014 }

Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником.

Право на встановлення надбавки в розмірі до 30 відсотків з 1 січня 2018 р. мають керівники закладів загальної середньої освіти, їх заступники, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителі та викладачі закладів професійної (професійно-технічної) і вищої освіти, які викладають предмети згідно з відповідним  Державним стандартом загальної середньої освіти. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 23 (23-2018-п) від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }

З 1 січня 2018 р. надбавка в розмірі не менше 20 відсотків встановлюється: { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 23 ( 23-2018-п ) від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }

керівникам шкіл, в яких апробують державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. N 988 (988-2016-р ) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 1, ст. 22), їх заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям таких шкіл; {Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 23 ( 23-2018-п) від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }

керівникам шкіл, в яких навчання хоча б в одному з початкових класів здійснюватиметься за державним стандартом початкової освіти в рамках реалізації зазначеної Концепції, їх заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям таких класів  зазначених шкіл; { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 23 ( 23-2018-п ) від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }

вчителям української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 23 ( 23-2018-п) від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }

Ішим педагогічним працівникам надбавка в розмірі до 30 відсотків може бути встановлена з 1 вересня 2018 року. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 23 ( 23-2018-п ) від 11.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1130 ( 1130-2009-п ) "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 82, ст. 2778).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2011 року.  

 

Прем'єр-міністр України                          М. АЗАРОВ